top of page

Cambridge BEC

Pokažite poslodavcima da možete efikasno komunicirati na engleskom jeziku u svakodnevnim poslovnim situacijama. Nudimo tri nivoa Cambridge English Qualifications Business (BEC) ispita: Business Preliminary, Business Vantage i Business Higher.
Pokažite poslodavcima da možete efikasno komunicirati na engleskom jeziku u svakodnevnim poslovnim situacijama. Nudimo tri nivoa Cambridge English Qualifications Business (BEC) ispita: Business Preliminary, Business Vantage i Business Higher.
bottom of page