EU Cookies Consent by PrivacyPolicies
Rasprodaja 50% sniženo!

FAQ

Nivo znanja

CEF ikonicaNovembra 2001. godine, Savet Evrope je rezolucijom preporučio korišćenje CEF-a kako bi se uspostavili sistemi validacije znanja jezika. Šest referentnih nivoa (A1-C2) je široko prihvaćeno kao gradirajući standard jezičke sposobnosti pojedinca i ovi nivoi omogućavaju svakome ko se bavi predavanjem i testiranjem jezika (polaznici, nastavnici, treneri nastavnika itd.) da sagleda nivoe različitih kvalifikacija.

CEF nivoi i njihovo značenje

Kembridž ESOL je član asocijacije ALTE (Association of Language Testers in Europe), udruženja vodećih organizacija koje se bave testiranjem jezika u Evropi. Kako bi Zajednički jezički okvir učinili lakim za razumevanje, ALTE članovi su razvili seriju "Can Do" izjava za svaki od nivoa. Ove izjave opisuju šta oni koji koriste jezik mogu da tipično urade sa jezikom na različitim nivoima i u različitim kontekstima (društvenim i turističkim, poslovnim, pri učenju).

Rangiranje Kembridž ispita engleskog jezika u odnosu na standarde zajedničkog evropskog okvira CEF
CEFR Nivoi Slušanje/Govor Čitanje Pisanje
A1 MOŽE razumeti osnovne instrukcije ili učestvovati u osnovnom, činjeničnom razgovoru sa konvencionalnom temom. MOŽE razumeti osnovna obaveštenja, instrukcije ili informacije. MOŽE popunjavati osnovne formulare i pisati beleške uključujući vremena, datume i mesta.
A2 MOŽE izražavati jednostavna mišljenja ili zahteve u poznatom kontekstu. MOŽE razumeti jednostavne informacije u okviru poznate oblasti kao što su proizvodi ili znaci i jednostavnije knjige ili izveštaje o poznatim temama. MOŽE popunjavati formulare i pisati kratka, jednostavna pisma ili razglednice koje sadrže lične informacije.
B1 MOŽE ograničeno izražavati mišljenja o abstraktnim/kulturnim temama ili ponuditi savet u okviru poznate oblasti i razumeti instrukcije ili javna obaveštenja. MOŽE razumeti rutinske informacije i članke i opšte značenje vanrutinskih informacija u okviru znanih oblasti. MOŽE pisati pisma ili praviti beleške o poznatim ili konvencionalnim stvarima.
B2 MOŽE pratiti ili držati govor na poznatu temu ili voditi razgovor na prilično širok spektar tema. MOŽE tražiti relevantnu informaciju u tekstu i razumevati detaljne instrukcije ili savet. MOŽE praviti beleške dok neko govori ili pisati pismo sa nestandardnim zahtevima.
C1 MOŽE efektivno doprineti sastancima i seminarima iz oblasti kojom se bavi ili voditi ležeran razgovor sa visokim stepenom fluentnosti, uspešno se noseći sa abstraktnim izrazima. MOŽE čitati dovoljno brzo i uspešno se nositi sa akedemskim kursom, čitati pisane medije zarad dobijanja informacija ili razumeti nestandardnu prepisku. MOŽE pripremati ili praviti nacrte za profesionalne prepiske, hvatati prilično tačne beleške na sastancima ili pisati esej koji pokazuje sposobnost komunikacije.
C2 MOŽE davati savet ili razgovarati o složenim ili osetljivim temama, razumevajući kolokvijalne reference i nositi se samouvereno sa neprijatnim pitanjima. MOŽE razumeti dokumentaciju, prepiske i izveštaje, uključujući finije stavke kompleksnih tekstova. MOŽE pisati pisma na bilo koju temu i pune beleške sa sastanaka ili seminara sa dobrim načinom izražavanja  i preciznošću.

Tekst je preuzet sa sajta www.britishcouncil.org

American English

American English ikonica Knjige koje imaju ovu ikonicu pisane su na američkom engleskom jeziku.


Cambridge International Corpus

CIC ikonicaCambridge International korpus (CIC) je velika zbirka tekstova za engleski jezik, sačuvana u bazi podataka, koja se može pretraživati i videti kako se koristi engleski jezik. U poslednjih deset godina izgrađena od strane Cambridge University Press, kao pomoć pri pisanju knjiga za učenike engleskog jezika.

Engleski jezik u CIC dolazi iz novina, najbolje prodavanih romana, knjiga sa širokim spektrom tema, web stranica, časopisa, TV i radio programa, snimaka ljudi u svakodnevnom razgovoru i ostalih izvora. CIC trenutno sadrži milijardu reči. Corpus nam pomaže da dobijemo predstavu kako se engleski jezik pravilno koristi, u pisanom i govornom obliku. Baza podataka se stalno ažurira i Cambridge uključuje nove reči u knjige čim se pojave. To je "pravi" engleski.

Cambridge je osigurao da primeri u njihovim knjigama budu prirodni i realni.

Udžbenici za državne škole

Grb Srbije ikonicaMinistarstvo prosvete Republike Srbije odobrilo je Određene Cambridge knjige za upotrebu u državnim osnovnim i srednjim školama. Knjige na sajtu koje su označene grbom Republike Srbije znači da su odobrene od strane Ministarstva prosvete. Pogledajte listu naslova

Navedeni udžbenici se nalaze i na internet sajtu Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Korisnički nalog