top of page
Grammar for English Language Teachers 2nd Edition

Grammar for English Language Teachers 2nd Edition

SKU: 9780521712040
РСД4,070.00Price
Sales Tax Included

Knjiga Grammar for English Language Teachers 2nd Edition pruža praktične ideje za planiranje časova, uz jasna objašnjenja. Jednostavne vežbe podstiču nastavnike da razumeju faktore koji utiču na gramatičke izbore, prenoseći to znanje svojim učenicima. Analiza stvarnih grešaka učenika iz Cambridge Corpus-a razvija sposobnost nastavnika da se nose s učestalim greškama studenata.

Ključne karakteristike Vežbe koje koriste raznovrsne autentične materijale omogućavaju čitaocima da testiraju gramatička pravila prema stvarnom jezičkom korišćenju. Analiza stvarnih grešaka učenika iz Cambridge Learner Corpus-a razvija sposobnost čitaoca da se nosi s učestalim greškama. Odeljak o istraživanju jezika pruža smernice za procenu načina na koji se gramatika obrađuje u objavljenim materijalima.

 

ISBN: 9780521712040

Author: Martin Parrott

English Type: British English

Publication date: January 2010

Povezani proizvodi