top of page

Cambridge PET-B1

B1 Preliminary (PET) kvalifikacija pokazuje da ste savladali osnove engleskog jezika i sada imate praktične jezičke veštine za svakodnevnu upotrebu.
B1 Preliminary (PET) kvalifikacija pokazuje da ste savladali osnove engleskog jezika i sada imate praktične jezičke veštine za svakodnevnu upotrebu.
bottom of page