top of page

Complete

Ova serija zasnovana na temama pokriva svaki deo ispita detaljno, osiguravajući da su studenti potpuno opremljeni za suočavanje s svakim delom ispita. Rad na jeziku potpuno je integrisan s pripremom za ispit u svakoj jedinici. Serija Complete kombinuje najbolje od savremene prakse u učionici s ličnim saznanjem o izazovima s kojima se studenti suočavaju prilikom polaganja Cambridge English ispita. Najnoviji dodatak seriji je treće izdanje Complete Advanced, objavljeno 2023. godine.
Ova serija zasnovana na temama pokriva svaki deo ispita detaljno, osiguravajući da su studenti potpuno opremljeni za suočavanje s svakim delom ispita. Rad na jeziku potpuno je integrisan s pripremom za ispit u svakoj jedinici. Serija Complete kombinuje najbolje od savremene prakse u učionici s ličnim saznanjem o izazovima s kojima se studenti suočavaju prilikom polaganja Cambridge English ispita. Najnoviji dodatak seriji je treće izdanje Complete Advanced, objavljeno 2023. godine.
bottom of page