top of page

Pre A1- Starters

Zvanični ispiti za pripremu za A1 Starters, sastavljeni u skladu sa novim standardima od 2018. godine. Po tri zvanična testa za ispit, omogućavajući učenicima i nastavnicima da tačno znaju šta ih očekuje na dan testiranja.
Zvanični ispiti za pripremu za A1 Starters, sastavljeni u skladu sa novim standardima od 2018. godine. Po tri zvanična testa za ispit, omogućavajući učenicima i nastavnicima da tačno znaju šta ih očekuje na dan testiranja.
bottom of page