top of page

Empower 2nd Edition

"Empower 2nd Edition" kombinuje aktuelan sadržaj od strane stručnih autora sa validnim, prema CEFR-u usklađenim ocenjivanjem kako bi se merio napredak.
"Empower 2nd Edition" kombinuje aktuelan sadržaj od strane stručnih autora sa validnim, prema CEFR-u usklađenim ocenjivanjem kako bi se merio napredak.
bottom of page