top of page

Kid's Box New Generation

Kid's Box New Generation je opšti kurs engleskog jezika u sedam nivoa koji vodi učenike do A2 do kraja šestog nivoa. Takođe je zvanično validan materijal za pripremu za ispite, sa nastavnim planom koji prati Cambridge ispite za mlade učenike.
Kid's Box New Generation je opšti kurs engleskog jezika u sedam nivoa koji vodi učenike do A2 do kraja šestog nivoa. Takođe je zvanično validan materijal za pripremu za ispite, sa nastavnim planom koji prati Cambridge ispite za mlade učenike.
bottom of page