top of page

Prepare 2nd Edition

"Prepare" je živopisan kurs opšteg engleskog jezika koji uključuje temeljnu pripremu za Cambridge English kvalifikacije, sa obuhvatanjem svakog Cambridge ispita na dva različita nivoa unutar kursa "Prepare". Ovo drugo izdanje spaja teme koje su privlačne tinejdžerima sa sveobuhvatnom pripremom u 9 nivoa za revidirane A2 Key for Schools, B1 Preliminary for Schools, B2 First for Schools i C1 Advanced ispite.
"Prepare" je živopisan kurs opšteg engleskog jezika koji uključuje temeljnu pripremu za Cambridge English kvalifikacije, sa obuhvatanjem svakog Cambridge ispita na dva različita nivoa unutar kursa "Prepare". Ovo drugo izdanje spaja teme koje su privlačne tinejdžerima sa sveobuhvatnom pripremom u 9 nivoa za revidirane A2 Key for Schools, B1 Preliminary for Schools, B2 First for Schools i C1 Advanced ispite.
bottom of page