top of page

English in Mind

Ovo drugo izdanje kursa "English in Mind" unapređuje kurs koji je već pokazao odlične rezultate u mnogim školama širom sveta. Zanimljiv sadržaj i poseban naglasak na gramatici i vokabularu doprinose popularnosti ovog kursa, kako među nastavnicima, tako i među učenicima.
Ovo drugo izdanje kursa "English in Mind" unapređuje kurs koji je već pokazao odlične rezultate u mnogim školama širom sveta. Zanimljiv sadržaj i poseban naglasak na gramatici i vokabularu doprinose popularnosti ovog kursa, kako među nastavnicima, tako i među učenicima.
bottom of page