top of page

Cambridge Advanced CAE - C1

C1 Advanced, ranije poznat kao Cambridge English: Advanced i Certificate in Advanced English, je ispit engleskog jezika koji pruža Cambridge Assessment English. C1 Advanced ima za cilj dokazivanje postignuća na visokom nivou engleskog jezika i namenjen je učenicima koji se pripremaju za univerzitet ili profesionalni život.
C1 Advanced, ranije poznat kao Cambridge English: Advanced i Certificate in Advanced English, je ispit engleskog jezika koji pruža Cambridge Assessment English. C1 Advanced ima za cilj dokazivanje postignuća na visokom nivou engleskog jezika i namenjen je učenicima koji se pripremaju za univerzitet ili profesionalni život.
bottom of page