top of page

Compact

Compact pruža intenzivno i temeljito preispitivanje jezika uz oslonac na vežbe za Cambridge ispite. Idealno za kraće kurseve ili upotrebu u sklopu opšteg kursa engleskog jezika.
Compact pruža intenzivno i temeljito preispitivanje jezika uz oslonac na vežbe za Cambridge ispite. Idealno za kraće kurseve ili upotrebu u sklopu opšteg kursa engleskog jezika.
bottom of page