top of page

Predškolski uzrast

Super Safari je trostepeni predškolski kurs koji želi da uputi dobrodošlicu veoma maloj deci, na engleskom kroz priče, pesmice i obilje vremena za igru. Podržava kognitivni, motoričko-senzorni i socijalni razvoj.
Super Safari je trostepeni predškolski kurs koji želi da uputi dobrodošlicu veoma maloj deci, na engleskom kroz priče, pesmice i obilje vremena za igru. Podržava kognitivni, motoričko-senzorni i socijalni razvoj.
bottom of page